Naše produkty

Produkty našeho recyklačního provozu je možné rozdělit do dvou skupin dle rozsahu přepracování vstupního plastu.

První skupinou jsou drtě. Jedná se o plast druhově vyseparovaný a semletý na hrubost, kterou si zvolí zákazník. Takto vyrobené drtě jsou baleny do kartonových krabic či velkoobjemových vaků. Plastové drtě však nejsou vzhledem k možnému obsahu drobných cizích částic příliš vhodné pro náročnější aplikace při dalším zpracování.

Drtě

Druhou skupinou produktů jsou tzv. regranuláty, což je vrchol možné získané kvality při recyklaci plastů. Jedná se o plastové granule vzniklé na konci procesu tepelného zpracování, při kterém dochází k filtraci taveniny přes filtrační tkaninu. Při tomto procesu je také možné přidávání různých zušlechťujících přísad či barviv do zpracovávaného polymeru. Takto vyrobené regranuláty mohou mít přesně nastavené parametry či barvu na přání zákazníka. Vlastní laboratoř provozu průběžně kontroluje a deklaruje výstupní kvalitu regranulátů. Regranuláty jsou baleny do kartonových krabic (oktabínů) či velkoobjemových vaků.

Granuláty

Zpracováváme většinu recyklovatelných termoplastů, zejména vstřikovacích typů. Díky nové technologii jsme taktéž schopni regranulovat materiály s obsahem skelných vláken.

copyright (c) REGRA PLAST spol. s r.o. 2008