O společnosti

REGRA PLAST spol. s r.o. se zabývá od roku 1999 výrobou a obchodem v plastikářském průmyslu. Hlavní činnost je rozdělena do dvou výrobních závodů. První divize se zabývá výrobou plastových vstřikovaných výlisků a střešních krytin EUREKO. Druhá divize s provozem v Dobroměřicích u Loun je zaměřena na recyklaci plastů .

Tyto stránky jsou věnovány pouze provozu recyklace.

Pokud chcete přejít na stránky věnované pouze střešním krytinám EUREKO, klikněte zde

REGRAPLAST Dobroměřice


Firma REGRA PLAST zpracovává odpadní plasty z mnoha průmyslových odvětví. Řízeným postupem recyklace jsou materiály většinou přetvářeny opět do formy granulátu polymeru. U většiny polyolefínů lze dosáhnout kvality téměř shodné s původním originálem. Jedná se o proces, který je ve svém výsledku ekonomicky velmi výhodný pro zákazníka a zároveň přináší snížení ekologické zátěže, kterou by představovala jiná likvidace odpadních plastů, než recyklace ( např. spalovny či řízené skládky).

Provozy společnosti REGRA PLAST spol. s r.o. procházejí neustálým vývojem a zdokonalováním jak technologického vybavení, tak i zvyšováním odborností jednotlivých zaměstnanců. Jsme držiteli certifikátů řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a environmentálního systému ČSN EN ISO 14001:2005

Projekt "Nákup nové technologie k rozšíření výrobní činnosti společnosti REGRA PLAST" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálního fondu ERDF a Ústeckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.


logo1logo2logo3logo4logo5
copyright (c) REGRA PLAST spol. s r.o. 2008